Ile kosztuje nauka w szkole muzycznej?

Ile kosztuje nauka w szkole muzycznej? Rodzic cieszy się, kiedy dostrzega, że jego pociecha ma talent artystyczny, np.: chce grać na jakimś instrumencie, czy ma predyspozycję do śpiewania. Talent dziecka warto rozwijać i wspomagać w ten sposób jego całościowy rozwój. Wielu rodziców, którzy planują zapisać dziecko do szkoły muzycznej, zadaje sobie pytanie o to, czy podołają stronie organizacyjno-finansowej.  Jest to naturalna obawa. Z drugiej strony pieniądze wydane na kształcenie potomka, rozwijanie jego pasji to inwestycja w przyszłość i dobry start dziecka w dorosłość. Im więcej umiejętności zdobędzie, tym większe szanse będzie miało na znalezienie dobrej pracy i samorealizację. Rozwijanie talentów to klucz do szczęścia młodego człowieka.

Co wybrać: państwową czy prywatną szkołę muzyczną?

Państwowa szkoła muzyczna rozwija całościowo zainteresowania muzyczne, daje możliwość dalszego kształcenia w kierunku muzycznym i uzyskania zawodu muzyka. Wiele zależy od wieku dziecka. Prywatne szkoły muzyczne oferują zajęcia umuzykalniające już dla niemowląt z rodzicami, co ma wielkie znaczenie dla rozwoju maluszka i w kształceniu predyspozycji muzycznych. Zajęcia organizowane są na zasadzie ćwiczeń i zabawy dają niemowlakom dużo radości. Prywatna szkoła muzyczna kosztuje niemało – wymaga comiesięcznego opłacania czesnego.  Jej plusem są zajęcia dla najmłodszych dzieci: od niemowląt do przedszkolaka. Państwowa szkoła muzyczna to profesjonalne kształcenie muzyczne. Nauka w tym typie szkoły jest darmowa, co nie znaczy, że rodzic nie ponosi kosztów szkoły muzycznej. Dyrektorzy szkół państwowych przyznają, że zainteresowanie nauką jest ogromne. Często jest więcej kandydatów niż miejsc. Dzięki przesłuchaniom, czyli badaniom przydatności, można wyłonić dzieci, które faktycznie mają smykałkę do muzyki. W wielu przypadkach o wyborze rodzaju szkoły muzycznej współdecyduje los.

Za co płaci rodzic w szkole muzycznej?

Ile kosztuje nauka w szkole muzycznej?Przy zapisie dziecka wielu rodziców pyta, ile kosztuje szkoła muzyczna? Jest to pytanie uzasadnione. Teoretycznie nauka w szkole muzycznej jest bezpłatna, to znaczy, że nie opłaca się wpisowego i opłaty za naukę, tak zwanego czesnego.  Rada Rodziców najczęściej ustala dobrowolną składkę, z której środki wydatkowane są na nagrody w organizowanych przez szkołę wydarzeniach, na bilety na koncerty i na nagrody na koniec roku szkolnego. W szkole muzycznej kosztuje wypożyczenie instrumentu muzycznego na cały rok szkolny.  Rodzic może też kupić dziecku własny instrument muzyczny, co w zależności od rodzaju instrumentu to koszty nawet kilku tysięcy złotych. Stałym dodatkowym kosztem szkoły muzycznej jest zakup nut – specjalnych 4 zeszytów w ciągu roku niezbędnych do nauki gry na instrumencie. Kosztami są także: ubrania na koncerty, książki do kształcenia słuchu i teorii oraz ceny biletów lub paliwa na dojazdy.  Rodzic ponosi też koszty udziału w wyjazdowych konkursach: wpisowe, dojazd, a czasami nocleg. Trzeba zaznaczyć, że koszty wypożyczenia sprzętu różnią się w zależności od instrumentu. Na barki rodziców spadają koszty konserwacji wypożyczonego instrumentu i przygotowania go do gry przez cały okres wypożyczenia. Przykładowymi kosztami w tej kwestii są: wymiana strun, koszty smarów, oliwki, itp.  Rodzice zapewniają, że wszystkie koszty szkoły muzycznej warto ponieś, bo emocje, jakie towarzyszą dziecku podczas gry na instrumencie oraz dumna odczuwana przez rodziców i resztę rodziny są wartością bezcenną.

Opłaty w szkole muzycznej prywatnej

Nie ulega wątpliwości, że pomimo tego, że w państwowej szkole muzycznej jest dużo opłat dodatkowych, to koszt nauki jest i tak niższy niż w prywatnej szkole.  Swój cennik ma każda prywatna szkoła. Opłaca się czesne plus wypożyczenie instrumentu. Na wysokość czesnego ma wpływ klasa , wiek dziecka. Szkoły prywatne organizują lekcje gry na pianinie czy innym instrumencie i lekcje śpiewu także dla osób dorosłych. Ich koszty są wyższe niż w przypadku dzieci.

Porównanie kosztów

Nie istnieje coś takiego jak brak kosztów w szkole muzycznej. Nawet jeżeli nie płaci się czesnego, to i tak rodzina ucznia finansuje wiele zajęć, wyjazdów i koncertów. Nawet w ogólnokształcącej szkole, nauka nie jest do końca darmowa – rodzice opłacają składki klasowe, Radę Rodziców, koszty wycieczek, wyjść do kina, przyborów szkolnych, a w przedszkolach książkę do ćwiczeń i wyprawkę przedszkolaka.  Szkoła muzyczna zalicza się do grona specjalistycznych, dlatego jest więcej kosztów dodatkowych. Nie jest też obowiązkowa. Edukacja artystyczna: plastyczna lub muzyczna jest zalecana, jako wspomagająca ogólne wykształcenie człowieka. Indywidualna nauka u prywatnego gry na instrumencie lub śpiewu to nie są małe koszty. Nauczycielowi płaci się za godzinę pracy z dzieckiem, co w ciągu roku daje znaczną sumę.

Wielu rodziców uważa,  że zajęcia dodatkowe to nie koszt, tylko inwestycja w rozwój i przyszłość dziecka. Obojętnie, czy postawimy na sport, naukę języków, edukację artystyczną, nasze dziecko zyska nie tylko wiedzę i rozwój zainteresowań, ale także bardzo cenne kompetencje społeczne. Tacy ludzie wyrastają na liderów w swoich środowiskach.

angielski