Koncepcja Przemysłu 4.0

Automatyka Przemysłowa – koncepcja Przemysłu 4.0 zakłada, że ​​każdy zasób firmy jest w pełni zdigitalizowany i skonsolidowany w jeden system. Wydaje się, że to nowa konwencja i nowe rozwiązanie dla każdego. Analizując historię należy zauważyć, że zmiana systemowa może stanowić zagrożenie dla firm, które nie są przygotowane. W ostatnim czasie automatyzacja produkcji sięga głęboko i przeszła kilka rewolucji, a obecna wersja nazywa się czwartą rewolucją przemysłową.

Od pierwszej rewolucji przemysłowej do Przemysłu 4.0

Przed wprowadzeniem czwartej rewolucji przemysłowej (Przemysł 4.0) należy pamiętać, czym jest przemysł. Jest to grupa biznesowa, która wytwarza dobra materialne poprzez przetwarzanie i wykorzystanie surowców.

Nastąpiło kilka rewolucji przemysłowych:

  1. Pierwsza rewolucja przemysłowa (XVIII wiek): mechanizacja, silniki parowe, silniki hydrauliczne.
  2. Druga rewolucja przemysłowa: produkcja masowa, linie montażowe, elektryczność.
  3. Trzecia rewolucja przemysłowa (XX wiek): informatyka i automatyzacja produkcji.
  4. Czwarta rewolucja przemysłowa (21 wiek): systemy cyberfizyczne.

Nowa rewolucja opiera się na koncepcji inteligentnego przedsiębiorstwa, które dąży do połączenia maszyn i systemów w miejscu pracy oraz między fabryką a środowiskiem zewnętrznym. W pewnym sensie chodzi o cyfryzację przedsiębiorstw.

Przemysł 4.0: Inteligentne przedsiębiorstwo

Industry 4.0, znany również jako Connected Manufacturing Company, Smart Company lub Industry of the Future, to nowy sposób organizacji środków produkcji.

Mowa o procesach produkcyjnych opartych na innowacjach z zakresu IoT i technologii cyfrowych:

  • sztuczna inteligencja.
  • rozszerzona Rzeczywistość.
  • robotyzacja.
  • drukowanie 3d.
  • magazyn w chmurze
  • produkcja z możliwością przetwarzania danych.

Podstawą Przemysłu 4.0 jest modyfikacja systemów produkcyjnych poprzez wdrażanie nowych technologii. Celem tej rewolucji przemysłowej jest stworzenie inteligentnych przedsiębiorstw, które mogą łatwo dostosować się do procesów produkcyjnych. Takie przyszłe przedsiębiorstwa staną się innowacyjnymi, w pełni cyfrowymi przedsiębiorstwami opartymi na nowych technologiach i odpowiedzialnymi za ekologię środowiskową i relacje społeczne. W rzeczywistości dzięki nowej organizacji produkcji taka firma ma nie tylko efekt ekonomiczny, ale także społeczny, polityczny i środowiskowy.

 

Legitymacja Przemysłu 4.0

Koncepcja Przemysłu 4.0
Koncepcja Przemysłu 4.0

Podczas gdy coraz więcej firm i dużych korporacji przejmuje ideę Przemysłu 4.0, należy zauważyć, że nie jest to frazes, a szeroka koncepcja, która nie jest związana z żadnym standardem i rozprzestrzenia się poprzez wartość dodaną uzyskiwaną przez biznes. Przemysł 4.0 nieustannie dąży do poprawy komfortu użytkowania. Znajduje ona zastosowanie w konstrukcji wszystkich maszyn, takich jak te z tej serii: do cięcia, prostowania, fazowania i spawania. Łączność generatora zapewnia nowe funkcje, które można dostosować do użytkownika. Np. dostęp do zawartości klucza USB pozwala na jednoczesne monitorowanie alarmów, odbiór plików z danymi (w czasie ich gromadzenia lub np. co noc), wymianę danych konfiguracyjnych i danych programu z innymi generatorami.

Firmy zaangażowane w opracowywanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych ułatwiających codzienną pracę użytkowników maszyn starają się maksymalizować łączność maszyn. Celem jest budowanie na istniejących relacjach z klientami i pomaganie klientom w osiąganiu ich celów poprzez pełne wykorzystanie sprzętu do automatyzacji produkcji.

Optymalizacja łańcucha produkcyjnego i wprowadzenie narzędzi kontroli jakości może poprawić niezawodność monitoringu i zapewnić ciągłość procesu kontroli klienta. Nie ulega wątpliwości, że cyfryzacja firm i ich produkcja nabiera coraz większego znaczenia w świecie przemysłowym. Przemysł 4.0 zapewnia rozwiązania łączności i cyfryzacji, aby pomóc przemysłowcom usprawnić procesy produkcyjne.

Społeczeństwo 4.0

Przemysł 4.0 szykuje szereg wyzwań dla współczesnego społeczeństwa. Odpowiedzi na te pytania są możliwe i konieczne dzięki reformie instytucji publicznych, zwłaszcza systemu edukacji. Ale przystosowanie się do zmian zależy w dużej mierze od samych ludzi. Zmiany strukturalne w zapotrzebowaniu na siłę roboczą wymagają od ludzi zapewnienia nowych umiejętności i talentów. Automatyzacja i cyfryzacja produkcji zmniejszy potrzebę wykonywania przez pracowników rutynowych czynności, takich jak montaż. Jest to jednak z nawiązką kompensowane rosnącym zapotrzebowaniem na nowe, kreatywne miejsca pracy, w tym dla analityków IT i danych. Społeczeństwo przechodzi od codziennych czynności do działań twórczych. Wspaniale!

Czy nowa rewolucja przemysłowa zagrozi wzrostem bezrobocia?

Oczywiście nie. Przemysł 4.0 nie oznacza redukcji zatrudnienia, ale zmianę struktury rynku pracy. Od pierwszej rewolucji przemysłowej minęły ponad dwa stulecia, a wciąż jest wystarczająco dużo miejsc pracy, aby zatrudnić całą populację. Mogą być problemy lokalne, ale tutejsi profesjonaliści powinni pomóc tym, którzy są gotowi iść w nowym kierunku.

Jeśli chodzi o system edukacji, potrzebuje pełnego restartu. To, co jest teraz potrzebne, to nie przygotowanie człowieka – komputera z dużą wiedzą. Ważniejsze jest nauczenie ekspertów znajdowania potrzebnych informacji i stosowania ich w praktyce. Dlatego najefektywniejszą formą będą szkolenia w miejscu pracy, a głównymi instytucjami edukacyjnymi będą zakłady produkcyjne. W tradycyjnych instytucjach edukacyjnych wykorzystanie narzędzi wirtualnej rzeczywistości może osiągnąć wciągające efekty.