Na co mogą liczyć frankowicze?

Na co mogą liczyć frankowicze? Problem frankowiczów ciągnie się już wiele lat. Niestety w dalszym ciągu wielu kredytobiorców procesuje się z bankami o odzyskanie należnych im pieniędzy. Kredyt frankowy jest określany, jako kwota zobowiązania finansowego, która została wypłacona we franku szwajcarskim, jak również jego późniejsza spłata również jest w tej walucie. Popularność zawierania umów o kredyty frankowe miała swoje miejsce już pod koniec lat 90. i czas ten trwał aż do 2007 roku.

W okresie tym banki bardzo chętnie udzielały kredytów frankowych niemalże wszystkim zainteresowanym. Działo się tak dlatego, ponieważ weryfikacja zdolności kredytowej tych osób odbywała się w sposób nierzetelny. Natomiast po 2007 roku zmieniło się to w sposób znaczący. Bowiem to właśnie od tego roku Komisja Nadzoru Finansowego znacznie bardziej zaczęła się przyglądać praktykom bankowym. Instytucja ta wywarła również wpływ na banki, aby o wiele bardziej rygorystycznie podchodziły do kwestii udzielania kredytowych frankowych i rzetelniej sprawdzały zdolność kredytową swoich potencjalnych klientów.

Czy frankowicze mogą liczyć na oszczędności z tytułu posiadania kredytu we frankach szwajcarskich?

Należy powiedzieć, że każda osoba, która podpisała z bankiem umowę o kredyt frankowy, a następnie zawarła z taką instytucją ugodę, może liczyć na oszczędności nawet w do 25 procent aktualnych kosztów i wielkości kapitału pozostającego do spłat. Wielu kredytobiorców przystaje na takie warunki, ponieważ wydaje im się ta kwestia bardzo atrakcyjna. Trzeba jednak zaznaczyć, iż wiele banków wykorzystuje ugodę, jako przedłużenie procesów sądowych. W związku z tym, taką sytuację można zaliczyć do jednych z największych niedogodności, na jaką wskazują kredytobiorcy w konfliktach, w których jedną ze stron są właśnie instytucje bankowe. Warto wspomnieć także o tym, że jak wskazują zapowiedzi różnych banków – osoby, które zrezygnują z postępowania sądowego, mogą wcale nie uzyskać propozycji ugody. Z kolei, jeżeli dojdzie do ugody to klienci ze strony instytucji bankowych mogą liczyć na nie więcej niż 25 procent. Tyle mają sposobność otrzymać przede wszystkim te osoby, które są już w trakcie trwającego sporu sądowego. W związku z tym propozycja taka może być odbierana zarówno, jako spóźniona, jak i niewystarczająca.

Reakcja państwa w sprawie frankowiczów?

Od pierwszego momentu, gdy zaczęły wychodzić na jaw pewne nieprawidłowości związane z zaciągniętymi zobowiązaniami finansowymi przez klientów banków, instytucje państwowe zdecydowały się w tym przedmiocie podjąć stosowne kroki. Otóż, należy powiedzieć przede wszystkim to, że pierwszą z tych instytucji była Komisja Nadzoru Finansowego. KNF sprawiło, że banki w o wiele bardziej rygorystyczny sposób zaczęły pochodzić do zdolności kredytowej swoich klientów. Dzięki temu kredyty frankowe nie były już udzielane niemalże każdemu, kto się po nie zgłosił, a jedynie tym osobom, które spełniały pewne wymagania. Od 2009 roku banki zostały zobligowane do precyzyjnego informowania swoich klientów o spreadzie walutowym. Spreadem walutowym określa się nic innego, jak przede wszystkim występująca różnica między kursem sprzedaży danej waluty, a kursem jej zakupu. We wcześniejszych latach praktyka taka nie była stosowana. Wobec tego klienci nie mieli świadomości, jakie ryzyko czeka na nich w przyszłości z zaciągnięciem zobowiązania finansowego w walucie obcej. Wsparciem dla osób, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich może być dodatkowo Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Ustawa ta była następnie wielokrotnie nowelizowana.

Przychylność sądów w stosunku do frankowiczów

Sądy w większości rozpatrywanych spraw przychylnie patrzą na sytuację, w której znalazły się osoby będące uwikłane w kredyty frankowe. Powstało również bardzo wiele orzecznictw w tej kwestii. Można do nich zaliczyć przede wszystkim wyroki TSUE, jak również Sądu Najwyższego. Zarówno TSUE, jak i Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach w sposób skrupulatny ukierunkowują kredytobiorców, jak w odpowiedni sposób należy postrzegać poszczególne przepisy prawa w przedmiocie ich sprawy. Jest to bardzo pomocne w przypadku nadal trwających spraw sądowych, ponieważ daje to większą gwarancję na wygranie spraw przez kredytobiorców.

Co mogą zrobić frankowicze, aby w sposób skuteczny poradzić sobie z powstałym zadłużeniem?

Otóż, jeżeli chodzi o to, co mogą zrobić frankowicze, aby w sposób skuteczny poradzić sobie z powstałym zadłużeniem to należy tutaj zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak:

  • dokonanie przewalutowania kredytu frankowego
  • złożenie stosownej reklamacji w przedmiocie pojawienia się klauzul niedozwolonych prawnie
  • skorzystanie ze wsparcia, jakie oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego
  • spłacanie kredytu we frankach szwajcarskich pod warunkiem jego samodzielnego skupowania

Niezależnie od tego, jaka możliwość nas najbardziej interesuje, warto skonsultować się z odpowiednim specjalistą w tej dziedzinie. Bowiem tylko wtedy będzie możliwość odpowiedniego dopasowania konkretnego rozwiązania do naszych potrzeb.