Ozonowanie Warszawa

Ozonowanie Warszawa jest to obecnie coraz częściej wykorzystywana metoda dezynfekcji. Do niedawna nie była ona specjalnie szeroko stosowana. Obecnie mówi się o niej coraz częściej, szczególnie w kontekście dezynfekcji, pod kątem eliminacji wirusów. Szczególnie jednego, czyli wirusa Sars-cov-2. Warto jednak przyjrzeć się w kwestii ozonowania, w nieco szerszym aspekcie.

Ozonowanie w Warszawie

W pierwszej kolejności skupmy się na tym, gdzie na szeroką skalę zaczęto w pierwszej kolejności w Polsce, stosować ozonowanie Warszawa, jest to największe miasto w Polsce i jednocześnie stolica naszego kraju. Z każdą epidemią związane jest to, że im większe mamy zagęszczenie ludności, tym zagrożenie epidemiologiczne jest większe. Idąc tym tropem, logicznie wywnioskujemy, że Warszawa spośród wszystkich polskich miast, pod tym względem jest najbardziej zagrożona. Jest to powodem, dla którego to właśnie w niej, na szeroką skalę wdrożono ozonowanie Warszawa, stosuje tę metodę dezynfekcji na kilku obszarach. Przede wszystkim ozonowanie w Warszawie, obejmuje transport publiczny. Jak dobrze wiemy, żadne duże miasto bez transportu publicznego nie będzie w stanie sprawnie funkcjonować. Pomimo tego, że w pandemii najbardziej bezpiecznym środkiem transportu jest własny samochód, to nie sposób obyć się w dużym mieście, bez transportu publicznego. Transport ten musi być jednak bezpieczny, a więc regularnie dezynfekowany.

Gdzie jeszcze stosujemy ozonowanie w Warszawie?

Ozonowanie WarszawaOprócz transportu publicznego, w Warszawie ozonuje się między innymi przedszkola. Dlaczego akurat w przedszkolach stosuje się ozonowanie W Warszawie przeprowadzono swego rodzaju analizę, która wykazała, że ozonowanie jest metodą zdecydowanie szybszą, bardziej skuteczną oraz bezpieczniejszą, niż powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne. Dlaczego tak jest, będzie opisane później. Na pewno warto zwrócić uwagę, że stosując ozonowanie, możemy za pomocą tego gazu, dotrzeć w niemal każdy zakamarek i możemy skutecznie dezynfekować nawet zabawki dla dzieci. Zabawki normalnie nie mógłby być dezynfekowane, a co za tym idzie, nie mogłyby być użytkowane. Przedszkola dezynfekuje się regularnie, ponieważ małe dzieci w niemal stu procentach przypadków, przechodzą zakażenie wirusem Sars-cov-2 bezobjawowo. Dlatego dzieci są potencjalnie dużym zagrożeniem. Brzmi to może nieco niepokojąco, ale taka jest prawda.

Oczywiście rozwiązania w kontekście ozonowania, takie jak stosuje się w mieście Warszawa, można stosować również w innych miastach (zarówno dużych, jak i małych). Wszędzie bowiem istnieje zagrożenie zakażenia wirusem. Wszelkie pozytywne aspekty ozonowania, będą działać w takim samym stopniu, niezależnie od tego, gdzie ozonowanie zastosujemy. Niezależnie od tego, czy będzie to ozonowanie w Warszawie, czy będzie to ozonowanie we Wrocławiu, czy będzie to ozonowanie w małej wiosce na Mazurach lub Podkarpaciu.

Gdzie jeszcze możemy zastosować ozonowanie?

Ozonowanie ma bardzo wiele zastosowań i omówienie ich wszystkich, zajęłoby naprawdę dużo czasu. Możemy więc omówić przykłady najważniejsze oraz takie, które są stosowane najdłużej. Zanim zaczęto ozonowanie przestrzeni publicznej, to ta metoda dezynfekcji, doskonale sprawdzała się i była powszechnie używana do dezynfekcji klimatyzacji (zarówno klimatyzacji samochodowej, jak i klimatyzacji w budynkach). Spowodowane jest to tym, że ozon jak wiadomo jest gazem, który bardzo łatwo dociera w różnego rodzaju trudno dostępne miejsca. Jest szkodliwy dla różnego rodzaju mikro ustrojów. Nie chodzi tutaj wyłącznie o mikro ustroje w odniesieniu do wirusów. Ozon jest zabójczy również dla bakterii oraz różnego rodzaju grzybów. Jak wiemy w klimatyzacji to głównie z grzybami, mamy największy problem. To czy ozon jest zabójczy dla jednego, czy drugiego organizmu, wynika głównie z dawki ozonu, jaką zastosujemy oraz czasu ekspozycji. Podobnie ozonowane są również instalacje przemysłowe.

Czy ozonowanie jest bezpieczne dla człowieka?

Ozon jest szkodliwy dla różnego rodzaju materiału biologicznego. Logiczne wydaje się pytanie, czy ozon jest również szkodliwy dla człowieka. Odpowiedź jest następująca: “tak ozon jest szkodliwy dla człowieka”. Jak wspomniano, zależy to jednak przede wszystkim od dawki oraz od tego, jakie mamy procedury ozonowania. Przede wszystkim ozonowanie przestrzeni publicznej lub przedmiotów wspólnego użytku, musi odbywać się wtedy, kiedy osoby postronne nie są narażone na działanie ozonu. Osoby ozonujące muszą być odpowiednio zabezpieczone. Wówczas działanie ozonu jest w zasadzie zredukowane do zera. Należy podkreślić również, że po zakończonym ozonowaniu wietrzymy pomieszczenia. Ozon bardzo szybko w trakcie wietrzenia się ulatnia, z ozonowanych pomieszczeń. Dodatkowym aspektem przemawiającym za tym, że ozonowanie jest bezpieczne, jest fakt, że ozon jest gazem dość nietrwałym. Nawet jeżeli pozostaną w pomieszczeniu cząsteczki ozonu, które nie zostaną wywietrzone, to najprawdopodobniej w ciągu kilkudziesięciu minut ozon rozpadnie się, do swojej bezpiecznej postaci. Bezpiecznej postaci, czyli do postaci dwuatomowego tlenu, który dla człowieka szkodliwy nie jest.