Tablice interaktywne

Wakacje 2017 przyniosły szereg zmian ustawowych w szkolnictwie. Jedną z nich jest przyjęcie ministerialnego programu, który ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury, ale przede wszystkim rozszerzenie wiedzy i umiejętności młodych ludzi w zakresie nowych technologii i wykorzystania ich w procesie nauki i przyswajania wiedzy. Projekt Aktywna Tablica – nowe możliwości dla szkół W ramach programu…

Kontynuuj czytanie